FORM-REST Webservice

FORM-REST er en REST-baseret webservice. Med denne er det muligt at hente FORM-data via http-kald ned i FORM databasen.

Det er muligt at hente hele FORM opgavenøglen med samtlige serviceområder, hovedområder, opgaveområder og forvaltningsopgaver, eller hente delelementer som fx et enkelt hovedområde, med tilhørende opgaveområder. Fritekstsøgningen fra FORM-online er også til rådighed over REST. Data ligger pakket i XML, med tilhørende XML skema. Her findes yderligere dokumentation om hvordan data hentes via REST.

FORM-REST giver også mulighed for at foretage opslag i ældre (arkiverede) versioner af FORM.