Kataloger

Katalogerne indeholder oversigter og henvisninger til genbrugelige løsninger eller ressourcer, som kan anvendes i løsninger, hvor de er relevante. Det kan fx være henvisninger til datasæt, begrebsmodeller og sprogressourcer. Ved at genbruge eksisterende løsninger kan man slippe for at gøre arbejdet flere gange, og man kan skabe sammenhæng mellem flere systemer ved fx at genbruge en datamodel.

Modelkataloget har til formål at give en oversigt over begrebs- og datamodeller udarbejdet i offentligt regi og som er registret med henblik på videndeling og genbrug.

Den digitale platform sprogteknologi.dk skal give let adgang til danske sprogressourcer, så udviklere og leverandører har mulighed for at bygge ovenpå eksisterende viden for at skabe nye løsninger inden for fx talegenkendelse, tekstanalyse og sprogforståelse.

Datadistributørkataloget har til formål at samle en list over de mest fremtrædende distributionspatforme i det offentlige landskab.

Datavejviser har til formål at give overblik over nogle af de mest anvendte offentlige data og hvor de findes.

FORM (Forretningsreferencemodel) er et opgavekatalog over det offentliges opgaver. Opgavekataloget er et analyse- og struktureringsredskab, som skaber overblik og et fælles sprog på tværs af den offentlige sektor.