Netværk for digital arkitektur

Deltagere i dette netværk skal sammen identificere aktuelle udfordringer og belyse dilemmaer og løsningsmuligheder, som kan relateres til netværksdeltagernes daglige arbejde med digital arkitektur. Netværket vil skabe et rum for fagfæller, der kan inspirere og udfordre hinanden. Det er derfor vigtigt, at deltagerne er indstillet på, at indgå aktivt i videndelingen.

Rum for videndeling og faglig fordybelse

For at skabe et godt miljø for videndeling anbefales det, at deltagerne så vidt muligt arbejder med den praktiske udvikling af arkitektur og modellering i offentlige it-projekter og har et vist kendskab til ArchiMate, BPMN og UML. Sagt på en anden måde, så er målgruppen ikke ledere og sælgere, men praktikere som arbejder som fx forretnings-, enterprise-, løsnings- eller informationsarkitekt. Dog er vores største ønske, at du som netværksdeltager, kan og vil bidrage aktivt med viden, erfaring og inspiration.

Medlemmerne har indflydelse på dagsorden til netværksmøderne og bidrager til afvikling af møderne. Medlemmerne af netværket deltager i de netværksmøder, som de finder relevante for den pågældende organisation. Medlemmer lægger på skift hus til netværksmøderne, og Digitaliseringsstyrelsen afholder udgifterne til forplejning på dagen.

Alle organisationer og myndigheder er velkomne

Private organisationer og offentlige myndigheder, som repræsenterer eller arbejder med fællesoffentlig digital arkitektur, kan blive medlem af netværket. Der er mange forskellige typer af medlemmer, alt fra helt små foreninger til større organisationer og myndigheder. Netværket er dynamisk med medlemmer, der melder sig ind og ud efter behov.

Næste møde

Mødes afholdes fredag d. 6. oktober 2023 hos KL, Weidekampsgade 10, 2300 København.

Emnerne for mødet er relateret til det arbejde, der pågår i udvalget for arkitektur og standarder, og det tilhørende arbejdsprogram.

På programmet for mødet er følgende to emner:

Referencearkitektur for Observation og Måling v. Rune Reimann Petersen og Peter Thrane, KL

En kort introduktion til den nyeste fællesoffentlige referencearkitektur ’Referencearkitektur for Observation og Måling’ samt en drøftelse af, hvordan denne og andre fællesoffentlige referencearkitekturer bedst kan udbredes og gøres anvendelige på tværs af myndigheder og private aktører.

Privacy by Design v. Marius Hartmann, Digitaliseringsstyrelsen, og Jakob Eiby, KL

Guiden forklarer Privacy By Design(PbD) og giver en praktisk indflyvning til, hvad PbD kræver af organisationen, hvis man skal implementere PbD. Tilgangen er at synliggøre, hvor meget det kræver at indføre PbD fra et organisatorisk perspektiv samt den it-arkitektoniske implementering af PdD. Her er der fokus på den brede it-arkitektur, der er nødvendig for at kunne indføre PbD i organisationen.

Tilmelding sker via KLs hjemmeside.