Netværk for digital arkitektur

Deltagere i dette netværk skal sammen identificere aktuelle udfordringer og belyse dilemmaer og løsningsmuligheder, som kan relateres til netværksdeltagernes daglige arbejde med digital arkitektur. Netværket vil skabe et rum for fagfæller, der kan inspirere og udfordre hinanden. Det er derfor vigtigt, at deltagerne er indstillet på, at indgå aktivt i videndelingen.

Rum for videndeling og faglig fordybelse

For at skabe et godt miljø for videndeling anbefales det, at deltagerne så vidt muligt arbejder med den praktiske udvikling af arkitektur og modellering i offentlige it-projekter og har et vist kendskab til ArchiMate, BPMN og UML. Sagt på en anden måde, så er målgruppen ikke ledere og sælgere, men praktikere som arbejder som fx forretnings-, enterprise-, løsnings- eller informationsarkitekt. Dog er vores største ønske, at du som netværksdeltager, kan og vil bidrage aktivt med viden, erfaring og inspiration.

Medlemmerne har indflydelse på dagsorden til netværksmøderne og bidrager til afvikling af møderne. Medlemmerne af netværket deltager i de netværksmøder, som de finder relevante for den pågældende organisation. Medlemmer lægger på skift hus til netværksmøderne, og Digitaliseringsstyrelsen afholder udgifterne til forplejning på dagen.

Alle organisationer og myndigheder er velkomne

Private organisationer og offentlige myndigheder, som repræsenterer eller arbejder med fællesoffentlig digital arkitektur, kan blive medlem af netværket. Der er mange forskellige typer af medlemmer, alt fra helt små foreninger til større organisationer og myndigheder. Netværket er dynamisk med medlemmer, der melder sig ind og ud efter behov.

Tilmelding

For mere information og tilmelding, skriv til arkitektur@digst.dk. Tilmelding sker ved personlig tilmelding. Ved overtegning forbeholder Digitaliseringsstyrelsen sig ret til at begrænse deltagelsen i netværket til en medarbejder pr. organisation for at nå ud til så mange myndigheder og leverandører som muligt.

Netværket drives af Digitaliseringsstyrelsen på vegne af Udvalget for Arkitektur og Standarder. Du kan finde links til slides fra afholdte møder nederst på siden.

Næste møde

Netværket er på nuværende tidspunkt sat på pause, men forventes at starte op igen i løbet af året. Til inspiration henvises til slides fra tidligere afholdte møder nederst på siden.