Fælles sprog for datakvalitet

Det fælles sprog for datakvalitet angiver en fælles begrebsramme samt en fælles metode for angivelse af et datasæts datakvalitet. Fælles sprog for datakvalitet - Vejledning til deklaration af datasæt med kernedimensioner giver vejledning i hvordan disse anvendes.

Formålet med det fælles sprog for datakvalitet er at etablere en fælles terminologi omkring datakvalitet og en fælles metode for at angive et datasæts datakvalitet. Dette skal facilitere en kvalificeret dialog om datakvalitet mellem dataejere og dataanvendere på tværs af sektorer og myndigheder, og på den måde forbedre muligheden for øget genanvendelse og –deling af data.

Kernekvalitetsdimensionerne er:

  • Komplethed - i hvor høj grad datasættet indeholder de dataelementer der er forventede i forhold til datasættets specifikation
  • Korrekthed - i hvor høj grad dataværdier er i overensstemmelse med faktiske værdier
  • Aktualitet - i hvor høj grad data er tidsmæssigt aktuelle i forhold til den virkelighed de repræsenterer
  • Genbrugelighed - i hvor høj grad data er forståelige og uden vanskeligheder kan anvendes af andre

 

  Læs fælles sprog for datakvailtet - vejledning til deklaration af datasæt med kernedimensioner