It-System

Oplysninger om offentlige it-systemer indsamles mange steder, men på forskellig vis. Med et fælles sprog, lægges fundamentet for en ensartet og konsistent udveksling af data om it-systemer. fælles specifikationer for it-systemer vil ikke betyde, at eksisterende modeller eller interne registreringer skal laves om, men gør at de kan mappes til et fælles sprog, så data kan deles på en effektiv og entydig måde via et maskinlæsbart format uden behov for manuel behandling. Eksempelvis for at opfylde informationsbehovet i forbindelse med afgivelse af systemoplysninger til hjemmelshavende myndigheder.

Hermed dannes også grundlag for, at en myndighed internt kan vedligeholde data omkring myndighedens it-systemer ét sted, samt eventuelt at lade disse sammenstille med oplysninger fra andre relevante datakilder. Via sammenhængene modellering kan der udtrækkes forskellige datasæt til opfyldelse af forskellige indmeldingsforpligtelser og -krav.