Standard for beskrivelse af it-systemer

Der indsamles oplysninger om offentlige it-systemer mange steder og på mange forskelligartede måder. Derfor er der god værdi i at standardisere den måde, it-systemer beskrives på, og dermed understøtte højere grad af genbrugelighed og kvalitet i de indsamlede oplysninger. 

Styregruppen for data og arkitektur igangsatte derfor i regi af FODS 8.1 et arbejde med at etablere en fælles standard for beskrivelse af it-systemer - via en basisprofil og en arkivprofil. Disse to profiler blev godkendt i Styregruppen i december 2019. 

  • Basisprofilen (SYS-AP) indeholder de basisoplysninger om it-systemer, der indgår i langt de fleste it-systembeskrivelser. Basisoplysningerne udgør en fælles kerne, der kan udvides med yderligere kontekstafhængige oplysninger, i nye og mere specifikke anvendelsesprofiler. Informationer dannet på baggrund af to eller flere specifikke anvendelsesprofiler kan potentielt bringes til at hænge sammen via denne fælles kerne.
  • Arkivprofilen (archvSYS-AP) er den første anvendelsesprofil, som udvider basisprofilen, og denne er målrettet arkivering . Denne arkivprofil anvender dele af og udvider basisprofilen med arkiveringsrelevante oplysninger, og specificer netop hvilke oplysninger der enten skal eller kan være til stede i forbindelse med afgivelse til Rigsarkivet.

 

Læs dokumenterne via nedenstående links til Github.