Fællesoffentlig Digital Arkitektur Konference 2023

OBS Der er nu lukket for tilmelding til årets konfernce.

-----------------------------------------------------------------

Velkommen til årets konference om Fællesoffentlig Digital Arkitektur. 

På vegne af de fællesoffentligeparter, inviterer Digitaliseringsstyrelsen alle, der arbejder med digital arkitektur og datadeling i den offentlige sektor, til at deltage.

Dato: 18. september 2023

Tidspunkt: kl. 9-16:30

Sted: Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København.

Fællesoffentlig Digital Arkitektur er rammen for en effektiv og langsigtet udvikling af digitale løsninger i hele den offentlige sektor. Fællesoffentlig Digital Arkitektur lægger fundamentet for deling og genbrug af kvalitetsdata og en fællesoffentlig arkitektur, der fremmer innovation, sammenhæng og effektivitet.

 

Program

Tid

Programpunkt

9.00

Morgenmad & kaffe

9.30

Velkomst & introduktion til Keynote
Direktør Tanja Franck, Digitaliseringsstyrelsen

9.45

EU og det digitale årti
Deputy Head of Unit Andrea Halmos, DG DIGIT, European Commission

10.30

Paneldebat
Lars Bønløkke Lê, Vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen
Christian Harsløf, Direktør i KL
 Anders Jørgensen, IT-direktør i Region Midtjylland

11.00

Pause

11.15

Faglige Sessioner #1

Interoperabilitet og arkitektur #1.1

Deling af data #2.1

Individ og data #3.1

Åben infrastruktur og genbrug #4.1

Arkitektur og design #5.1

Ny forordning skal sikre interoperabilitet på tværs af EU og medlemslande 

Digitaliseringsstyrelsen og Digitaliserings– og Ligestillingsministeriet

Sundheds-it på tværs af grænser: Mod et mere forpligtende samarbejde i EU

Sundhedsdata- styrelsen

Digital tegnebog - implementering af den reviderede eIDAS-forordning i Danmark

Digitaliseringsstyrelsen

Fremtidens fælleskommunale it-infrastruktur er åben

KOMBIT

Design Thinking i udviklingsprocesser

Region Midtjylland

12.00

Frokost

13.00

Faglige sessioner #2

Interoperabilitet og arkitektur #1.2

Deling af data #2.2

Individ og data #3.2

Åben infrastruktur og genbrug #4.2

Arkitektur og design #5.2

FDA – fælles digital arkitektur og fælles digitalt fundament

Digitaliserignsstyrelsen

Viden om affaldsstrømme som grundlag for grøn omstilling i den cirkulære økonomi   

KL

Digitalt samtykke – på vej mod fælles infrastruktur for viljetilkendegivelser
 

Digitaliseringsstyrelsen

 

Genbrug af orkestreringskomponent fra Mit overblik

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Hvordan skaber I gode brugeroplevelser? 

Digitaliseringsstyrelsen

13.45

Pause

14.00

Faglige sessioner #3

Interoperabilitet og arkitektur #1.3

Deling af data #2.3

Individ og data #3.3

Åben infrastruktur og genbrug #4.3

Arkitektur og design #5.3

En topleders syn på værdien af en rammearkitektur

KL

Datavejvisers brug af fællesoffentlige standarder

Digitaliseringsstyrelsen

How Dutch municipalities collaborate on Open Source

Dutch Association of Municipalities

Moderniseret EU-inspireret infrastruktur til meddelelseskommunikation på sundhedsområdet

Sundhedsdatastyrelsen og MedCom

Fra monolit til forretningsdomæner på ny teknologi

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

14.45

Kaffe & kage

15.15

Dataspaces
Seniorforsker Martin Brynskov, DTU Compute

16.00

Netværk, forfriskninger & tak for i dag!

Anm.: Digitaliseringsstyrelsen forbeholder sig ret til ændringer. 

Programmet vil løbende blive opdateret i takt med at vi får fastlagt oplægsholdere til dagen.