Organisatoriske anbefalinger til modelreglerne

God begrebs- og datamodellering fordrer, at der er organisatorisk forankring af ansvar, opgaver, kompetencer og ressourcer.

I regi af Udvalget for arkitektur og standarder er der udarbejdet fem anbefalinger til, hvordan man som organisation kan komme i gang med god begrebs- og datamodellering. De fem anbefalingerne understøttes af en fælles metoderamme med regler, værktøjer, ressourcer og kompetenceudvikling

Hvis man som organisation ønsker at arbejde med begreber og datamodeller på en ensartet og struktureret måde anbefales følgende tiltag:

  1. Betragt begrebs- og datamodeller som forretningskritiske aktiver
  2. Placér organisatorisk ansvar for begreber og datamodeller
  3. Fastlæg processer, metoder og værktøjer til begrebs- og datamodellering
  4. Sikr tilstrækkelige kompetencer og ressourcer til modellering
  5. Vedligehold et overblik over organisationens begreber og datamodeller

Herunder kan der downloades en folder med yderligere information om disse fem anbefalinger.