Vejledning til modellering

Her kan du finde vejledning til hvordan man udarbejder begrebs- og datamodeller i overensstemmelse med de Fællesoffentlige regler for begrebs- og datamodellering v.2.0 samt en tjekliste til modelreview. 

Vejledning i begrebs- og datamodellering v 1.5 er en opdatering af version 1 af vejledningen, så den svarer til version 2 af modelreglerne.

Desuden er en ny mere omfattende og dybdegående version af vejledningen under udarbejdelse, og vi publicerer her en betaversion af dele af denne vejledning. For de områder den dækker vil den være mere dybdegående og opdateret end v 1.5,  men der vil være områder den ikke dækker. Vi vil løbende tilføje kapitler til betaversionen.

Bemærk at nedenstående dokumenter ikke er gjort webtilgængelige grundet det igangværende arbejde med opdateringen. Den nye version vil blive publiceret i en tilgængelig form.

Vi modtager meget gerne feedback på betaversionen, så vi kan få rettet eventuelle fejl og mangler. Skriv til arkitektur@digst.dk.